Czy ze względu na Covid-19 świadczenia będą podlegały zwrotowi jako nienależnie pobrane, gdy strona nie złoży kolejnego wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub dziecko nie zostanie zaliczone do osób niepełnosprawnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani pobiera na syna zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

Dnia 30.04.2020 r. orzeczenie o niepełnosprawności traci ważność. W myśl art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, będą kontynuowane wypłaty świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności.

Czy w przypadku, kiedy Pani nie złoży wniosku o ustalenie niepełnosprawności dziecka, bądź syn nie zostanie zaliczony do osób niepełnosprawnych niniejsze świadczenia będą podlegały zwrotowi, np. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX