Czy ze środków stypendium socjalnego można pokryć koszty ubezpieczenia samochodu prywatnego, który dowozi dzieci do szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przyznać świadczenie ze stypendium socjalnego na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu prywatnego, który dowozi dzieci do szkoły?

Rodzice mają samochód prywatny zakupiony z przyznanych świadczeń z pomocy społecznej. Mają szóstkę dzieci, z czego pięcioro uczęszcza do szkoły. W ramach zakupionego auta Gmina jest zwolniona z dowozu tychże dzieci. W rodzinie nie ma dzieci niepełnosprawnych.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access