Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot zamierza zbyć nieruchomość, na której znajduje się nieczynna studnia głębinowa objęta pozwoleniem wodnoprawnym na likwidację urządzenia wodnego z terminem ważności do 11.01.2021 r. oraz decyzją zatwierdzającą projekt robót geologicznych na likwidację otworu studziennego z terminem ważności do 31.10.2020 r. Termin ewentualnej sprzedaży posesji przypadnie w roku 2021.

W związku z tym, w przypadku wygaśnięcia jeszcze przed sprzedażą nieruchomości obu pozwoleń (wodnoprawne i na roboty geologiczne), jakie obowiązki będą ciążyły na zbywcy (poza poinformowaniem organów o niezrealizowaniu decyzji) - np. czy zbywca będzie zobowiązany do ponownego uzyskania decyzji w sprawie likwidacji studni, czy do tego może zobowiązać zbywcę z urzędu organ?

Czy z tytułu niewykonania obu decyzji zbywca poniesie konsekwencje prawne?

Jeżeli tak, to jakie?

Nadmieniamy, że studnia od kilkudziesięciu lat nie jest eksploatowana, pozwolenie wodnoprawne na jej eksploatację wygasło w 2013 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?