Czy zawiesić prawo do zasiłku dla opiekuna w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, czy uchylić decyzję przyznającą zasiłek dla opiekuna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona pobiera zasiłek dla opiekuna w związku z opieką nad matką. Aktualnie złożyła wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad ojcem.

Czy można zawiesić prawo do zasiłku dla opiekuna w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na ojca, czy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek dla opiekuna?

Jakie postępowanie powinien przeprowadzić organ?

Jak udokumentować niepodejmowanie zatrudnienia?

Czy wystarczy oświadczenie strony, że od kilku lat opiekuje się matką i nie podejmuje zatrudnienia. Teraz również ojciec wymaga opieki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX