Czy zawiesić postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do czasu wydania przez KRUS decyzji o zawieszeniu prawa do emerytury?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2022 r.

PYTANIE

Proszę o interpretację prawną poniższego przypadku:

Matka pobierająca emeryturę złożyła jednocześnie wniosek o świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem. Organy I i II instancji odmówiły ww. świadczenia na mocy art. 17 ust. 5 pkt 1a ustawy o świadczeniach rodzinnych. WSA uchylił obie decyzje i nakazał przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego matce, o ile ta zawiesi i przestanie pobierać emeryturę.

Organ I instancji wystosował do Wnioskodawcy wezwanie do dostarczenia decyzji KRUS o zawieszeniu prawa do emerytury dając 30-dniowy termin na uzupełnienie dokumentów (zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania przez Wnioskodawcę nastąpiło 13.04.2022). 26.04.2022 Strona wystąpiła do KRUS o ww. zawieszenie emerytury, przesyłając organowi kopię pisma do KRUS.

W dniu 29.05.2022 KRUS wydał decyzję o zawieszeniu wypłaty emerytury.

Wnioskodawca przesłał niniejszą decyzję KRUS do organu I instancji 12.07.2022.

Czy organ I instancji ma prawo (= obowiązek) rozpatrzyć wniosek, pomimo dostarczenia decyzji KRUS po terminie wyznaczonym w wezwaniu do uzupełnienia braków (termin minął 13.05.2022 r., decyzję KRUS wydano 25.05.2022 r.; a Strona brakujący dokument wysłała pocztą 12.07.2022 r.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX