Czy zawiesić postępowanie dotyczące umorzenia do czasu prawomocnej decyzji z SKO czy wszcząć postępowanie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani otrzymała decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych, odwołała się do SKO.

W dniu 10-05-2023 SKO wydało decyzję podtrzymującą stanowisko organu I instancji. Strona ma 30 dni na złożenie skargi do WSA. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, a Strona złożyła już wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do tutejszego Organu.

Czy zawiesić postępowanie dotyczące umorzenia do czasu prawomocnej decyzji z SKO czy wszcząć postępowanie?

Jak należy postąpić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX