Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. startuje w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszańcy (przetarg nieograniczony powyżej progu unijnego). Zgodnie z SIWZ "Wykonawca nie musi posiadać instalacji wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego – RIPOK, może mieć zawartą umowę na zagospodarowanie odpadów w takiej instalacji."

Czy w związku z tym taką umowę należy traktować jako podwykonawstwo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?