Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę działalność gospodarczą - "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach" w lokalu, który jest wynajmowany przez mojego męża.

Czy mogę zawrzeć umowę użyczenia z mężem na prowadzenie działalności w tym lokalu?

Mamy wspólność majątkową.

Czy byłoby to wystarczającym tytułem prawnym do prowadzenia działalności w tym miejscu?

Czy powinnam raczej zawrzeć z mężem umowę podnajmu tego lokalu?

Czy jest to warunek konieczny, by koszty z tytułu wynajmu tego lokalu były kosztami mojej firmy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?