Czy zawarcie porozumienia między zarządcami drogi powoduje, że jedna ze stron porozumienia jest obowiązana drogę przyjąć do ewidencji środków trwałych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina wybudowała i przejęła w zarządzanie drogę gminną na terenie innej JST (również Gmina) na mocy porozumienia.

Czy grunty pod drogą powinny zostać ujęte w wykazie środków trwałych JST (nie doszło do zawarcia umowy użyczenia gruntów na terenie sąsiedniej Gminy ani przekazania w trwały zarząd na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomości)?

Czy w związku z art. 22 ust. 1 ustawy o drogach tj. zarządca drogi sprawuje trwały zarząd gruntami w pasie drogowym - należy te grunty wprowadzić do ewidencji środków trwałych (nie wydano decyzji o trwałym zarządzie w myśl ustawy o gospodarce nieruchomości)?

Proszę odnieść się do dwóch przypadków: a) gmina wybudowała tą drogę i nią zarządza, b) gmina nie budowała drogi a przejęła ją tylko w zarząd.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX