Czy zawarcie elementów ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości w regulaminie prowadzenia przetargu jest działaniem prawidłowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Burmistrz Miasta ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej. W ogłoszeniu o przetargu nie została zawarta informacja wynikająca z § 13 pkt. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości tj. obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość. Informacja ta została umieszczona w regulaminie do I-go przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX