Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zatrudniający poniżej 10 pracowników złożył wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec-maj 2020 r. Wypłaty zgodnie z zawartymi umowami o pracę są wypłacane 10. dnia następnego miesiąca. Pracodawca zamierza zawrzeć z pracownikami aneksy zmieniające termin wypłaty z 10. dnia następnego miesiąca na ostatni dzień miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne.

Czy zawarcie takich aneksów spowoduje, że przedsiębiorca w jednym miesiącu będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za wynagrodzenia dotyczące dwóch miesięcy, a tym samym w sumie nie będzie musiał opłacać składek od wynagrodzeń za okres czterech miesięcy (luty-maj 2020 r.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?