Czy zatwierdzenie wykazu praca lekkich pracowników młodocianych zawsze wymaga zatwierdzenia przez PIP? - OpenLEX

Czy zatwierdzenie wykazu praca lekkich pracowników młodocianych zawsze wymaga zatwierdzenia przez PIP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kryczka Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca chcący zatrudniać pracowników młodocianych przy pracach lekkich, tj. pracach nie powodujących zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie utrudniającej młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego, powinien określić wykaz takich prac po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten wymaga ponadto zatwierdzeniu przez właściwego inspektora pracy.

Jaki przepis wymaga ww. zatwierdzenia wykazu przez PIP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX