Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zgubił świadectwo pracy i nie ma możliwości uzyskania jego duplikatu, gdyż pracodawca zmarł.

Czy można zaliczyć do stażu pracowniczego ten okres w oparciu o zaświadczenie wystawione przez ZUS potwierdzające zatrudnienie od do?

Kolejne zaświadczenie ZUS na inny okres potwierdza jedynie datę rozpoczęcia zatrudnienia, ale nie ma daty końcowej, gdyż brak jest dokumentu wyrejestrowującego pracownika, zawiera natomiast zestawienie odprowadzonych składek ubezpieczeniowych.

Czy można je też uwzględnić przy ustalaniu stażu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?