Czy zastosowanie ogranicznika mocy może zostać zakwalifikowane jako "chyba że z przyczyn formalnych lub technicznych jest... - OpenLEX

Czy zastosowanie ogranicznika mocy może zostać zakwalifikowane jako "chyba że z przyczyn formalnych lub technicznych jest ograniczona możliwość działania wszystkich instalacji jednocześnie" z załącznika 1 u.s.h.u.e.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ciepłownia eksploatuje 2 kotły węglowe o mocach w paliwie: K-1 - 13 MW i K-2 - 6 MW. Ciepłownia nie uczestniczy w systemie handlu emisjami ETS (<20 MW). Aktualnie realizuje inwestycję polegającą na wymianie kotła K-2 na kocioł gazowy o tej samej mocy. Z uwagi na niepewność podaży gazu zdecydowano o pozostawieniu kotła K-2. Sumując moc wszystkich 3 kotłów (25 MW) kotłowania znalazłaby się w systemie handlu emisjami.

Czy zastosowanie ogranicznika mocy (przelicznika, który będzie sumował moc wszystkich pracujących kotłów a w przypadku gdy moc w paliwie będzie się zbliżała do 20 MW będzie ograniczał ich pracę) może zostać zakwalifikowane jako "chyba że z przyczyn formalnych lub technicznych jest ograniczona możliwość działania wszystkich instalacji jednocześnie" z załącznika 1 ustawy z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1092) - dalej u.s.h.u.e.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX