Czy zastosowanie kodu odpadu z grupy 18, która ma nazwę "odpady medyczne i weterynaryjne" przesądza o tym, że odpad o kodzie np. 18 01 09 jest już niejako z automatu "odpadem medycznym" wg definicji z ustawy o odpadach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W małej hurtowni farmaceutycznej będą powstawać sporadycznie odpady z grupy 18, np. 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08. Odpady takie mogą powstawać w przypadku przeterminowania leku, uszkodzenia jego opakowania, zwrotu reklamacyjnego. Zaznaczyć należy, że powstające w ten sposób odpady dotyczą leków, które nie miały jeszcze kontaktu z pacjentem, dlatego przyjmuję, że nie będą to "odpady medyczne" wg definicji z ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o.

Czy zastosowanie kodu odpadu z grupy 18, która ma nazwę "odpady medyczne i weterynaryjne" przesądza o tym, że odpad o kodzie np. 18 01 09 jest już niejako z automatu "odpadem medycznym" wg definicji z u.o.?

Czy jednak nazwa grupy 18 o tym nie przesądza i kod 18 01 09 może być zastosowany dwojako, zarówno dla leku, który stał się odpadem ale nie spełnia definicji odpadu medycznego jak też dla leku, który stał się odpadem i miał kontakt z pacjentem i wówczas jest również odpadem medycznym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX