Czy zastępca kierownika SP ZOZ ma kompetencje do ustanowienia pełnomocnika ogólnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W okresie od zakończenia kadencji kierownika SP ZOZ do wyboru nowego kierownika, zarządzanie podmiotem leczniczym wykonują zastępcy - ds. medycznych i ds. ekonomiczno-finansowych, na podstawie regulaminu organizacyjnego i pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez dotychczasowego kierownika. W tym okresie zastępca ds. medycznych zrezygnował z zajmowanego stanowiska. Zastępca ds. ekonomiczno-finansowych powierzył obowiązki zastępcy ds. medycznych innemu lekarzowi, do czasu zatrudnienia nowego kierownika.

Czy jest władny do udzielenia p.o. zastępcy ds. medycznych również pełnomocnictwa ogólnego - do kierowania i reprezentowania podmiotu w razie nieobecności kierownika?

W praktyce jest taka potrzeba, ponieważ może zdarzyć się nieobecność zastępcy ds. ekonomicznych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX