Czy zasilenie finansowe, które ma charakter zwrotny, pieniężny i jest wnoszone wyłącznie przez wszystkich wspólników spółki osobowej, stanowi dopłatę w rozumieniu u.p.c.c.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zasilenie finansowe spółki osobowej, które ma charakter zwrotny, pieniężny i jest wnoszone wyłącznie przez wszystkich wspólników, stanowi dopłatę w rozumieniu u.p.c.c.? Czy okoliczność, że instytucja dopłat uregulowana w k.s.h. dotyczy wyłącznie spółek kapitałowych, nie oznacza, że do spółek osobowych nie mogą być wnoszone dopłaty zamiast pożyczki? Czy takie zasilenie finansowe spółki jawnej mającej takie cechy stanowi zmianę umowy spółki i powoduje jej rejestrację w KRS, opłatę sadową oraz jest opodatkowana PCC?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX