Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić OPS, który wypłacił Stronie kwotę wyższą zasiłku stałego, niż mu przysługiwała za dany miesiąc?

Organ nie wstrzymał wypłaty świadczenia na termin w miesiącu październiku, tj. na 20 października. Po upływie terminu wypłaty świadczenia została wydana w dniu 22.10. decyzja zmieniająca wysokość zasiłku od miesiąca października na kwotę niższą. W praktyce, Stronie została wypłacona za duża kwota niż się jej za październik należała.

Czy jak Strona wyrazi zgodę na zwrot, to czy możemy wszcząć postępowanie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację