Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W nawiązaniu do odpowiedzi na moje pytanie QA1676347 chciałabym jeszcze dopytać.

Strona po raz pierwszy składa wniosek o zasiłek stały. Wniosek wpływa do MOPS w dniu 25 marca. Do wniosku dołączono orzeczenie o umiarkowanym stopniu wydane w dniu 12 marca.

W treści orzeczenia napisano, iż ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 17 lutego. Wiem, że nie mogę przyznać zasiłku stałego od m-ca lutego i nie o to pytam.

Czy zasiłek stały powinien być przyznany od daty wydania orzeczenia, czyli od dnia 12 marca, czy od początku miesiąca marca dlatego, że niepełnosprawność istniała już w lutym?

Chciałabym nadmienić, że w systemie POMOST, w którym pracujemy wstawiając do systemu podanie i datę orzeczenia (12 marca) system wylicza zasiłek stały od dnia 12 marca, a nie od 1 marca.

Co oznacza zapis art. 106 ust. 3 "uprawnienie do świadczenia".

Czy uprawnieniem jest fakt wydania orzeczenia w dniu 12 marca czy to, że w tym orzeczeniu napisano, iż ustalony stopień niepełnosprawności powstał w dniu 17 lutego i z tego tytułu zasiłek przysługuje od początku miesiąca, w którym złożono wniosek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?