Czy zasiłek stały pobrany za okres zbiegu z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy jest świadczeniem nienależnie pobranym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Świadczeniobiorca OPS-u pobierał z ośrodka zasiłek stały i miał również opłacaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, od września 2022 roku do września 2023 roku.

W dniu dzisiejszym (tj. 15.11.2023 r.), otrzymaliśmy informację z ZUS-u Wydział Umów Międzynarodowych, informację, iż od listopada 2022 roku ma przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy. Na dzień dzisiejszy nie pobiera zasiłku z tutejszego Ośrodka.

Jakie czynności powinien podjąć GOPS w tej sprawie?

Czy wystarczy pismo informujące osobę o konieczności zwrotu zasiłku stałego?

Czy jest to świadczenie nienależnie pobrane?

Czy decyzję przyznającą zasiłek należy uchylić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX