Czy zasiłek stały może być przyznany osobie, która opłaca składki w KRUS w celu uzyskania wymaganego do emerytury stażu ubezpieczeniowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przyznać osobie w wieku emerytalnym zasiłek stały z powodu wieku, której odmówiono przyznania świadczenia emerytalnego z uwagi na nieudokumentowanie 25 lat pracy i tym samym ubezpieczenia z tytułu pracy, która wciąż opłaca składki do KRUS, aby uzyskać wymagane lata pracy i tym samym uzyskać świadczenie emerytalno- rentowe?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access