Czy zasiłek stały będzie świadczeniem nienależnie pobranym, gdy osoba powinna otrzymać wstecz do 12 miesięcy świadczenie pielęgnacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Aptowicz Damian
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobiera zasiłek stały i opiekuje się matką. Wystąpiła do OPS o świadczenie pielęgnacyjne.

Otrzymała decyzję odmowną. Z odwołania w SKO wynika, że powinna otrzymać wstecz do 12 miesięcy świadczenie pielęgnacyjne.

Czy pobierany zasiłek stały będzie świadczeniem nienależnie pobranym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX