Czy zasiłek rodzinny jest nienależnie pobrany, a decyzja obarczona wadą kwalifikowaną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2022 r.

PYTANIE

Mieliśmy przypadek analogiczny jak w pytaniu na LEX (https://sip.lex.pl//question-and-answer/621250877/kiedy-osoba-traci-dodatek-do-zasilku-rodzinnego-z-tytulu-wielodzietnosci?cm=SREST), tylko rodzina 5 -osobowa, decyzję wydaliśmy zgodnie z tą interpretacją, czyli 1 małżonek otrzymał świadczenia na wszystkie dzieci. Przypadek ten został wylosowany do kontroli, którą mieliśmy z ŚUW, gdzie podczas wyjaśnień powołaliśmy się na ww. interpretacje z LEX, którą też dołączyliśmy, gdyż była wpięta w aktach sprawy jako przykład i nadal jest aktualna. Obecnie otrzymaliśmy protokół, w którym nam wskazali, że funkcjonuje w obrocie prawnym decyzja obarczona wadą kwalifikowaną – w części dotyczącej przyznania świadczeń na dziecko małżonka oraz nienależnie pobrana dotacja celowa związana z wypłatą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w kwocie 2200 zł w roku 2021 r. Wnioskodawczyni we wniosku wskazała małżonka, dzieci własne oraz dziecko małżonka, wniosła o ustalenie zasiłku rodzinnego i dodatków na wszystkie dzieci, w tym na dziecko małżonka. Kontrola powołuje się na art. 23 ust. 1 oraz na art. 4 ust. 2 ustawy o zasiłku rodzinnym, twierdzi, że powołany zamknięty katalog osób uprawnionych do zasiłku rodzinnego nie wskazuje małżonka rodzica jako uprawnionego do tego świadczenia. Dotyczy małżeństwa, które razem ma 1 dziecko wspólne, żona z poprzedniego związku ma 1 dziecko i mąż z poprzedniego związku ma 1 dziecko, którego matka nie żyje, dzieci nie są przysposobione.

Jak uzasadnić, obronić, żeby rodzina ta nie musiała pieniędzy zwracać, ponieważ sytuacja finansowa tej rodziny jest trudna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX