Czy zasiłek pielęgnacyjny wypłacony na podstawie specustawy COVID-19 jest świadczeniem nienależnie pobranym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 26 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2022 r.

PYTANIE

Pan X miał przedłużone prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od 01.06.2022 r. w związku ze specustawą COVID-19.

W dniu 24.10.2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał przez system empatia dane dotyczące wydania aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Z danych pozyskanych przez system Empatia, wynika, że Pan X ma wydane orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w dniu 28.06.2022 r. Orzeczenie zostało wydane na czas określony do 28.06.2027 r. Pan X na podstawie decyzji zmieniającej w związku z COVID-19 miał wypłacony zasiłek pielęgnacyjny od 01.06.2022 r. do 31.10.2022 r. Organ wygasił decyzję z dniem 31.10.2022 r.

Pan w dniu 24.10.2022 r. złożył w tutejszym Ośrodku wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i dołączył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane w dniu 28.06.2022 r. Organ rozpatrując wniosek powinien przyznać Panu X prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od 01.10.2022 r., natomiast w okresie od 01.06.2022 r. do 30.09.2022 r., powinien umorzyć postępowanie administracyjne, gdyż zasiłek został wypłacony w tym okresie na podstawie poprzednio obowiązującego orzeczenia i decyzji zmieniającej w związku z COVID-19.

Czy zasiłek pielęgnacyjny wypłacony na podstawie specustawy COVID-19 w okresie od 01.07.2022 r. do 31.10.2022 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym?

Czy organ powinien wystąpić do organu wydającego orzeczenie o podanie daty uprawomocnienia się orzeczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX