Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient ubiegał się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Przedstawił zaświadczenie z PCPR. Zostało zawieszone postępowanie dotyczące zasiłku stałego. Na ten okres został przyznany zasiłek okresowy od stycznia 2017 r. do 30.04.2017 r. w kwocie 317 zł miesięcznie. Dnia 29.03.2017 r. klient dostarczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, został przeprowadzony wywiad środowiskowy. Postępowanie dotyczące zasiłku stałego organ ma zamiar odwiesić. Wypłata zasiłku stałego za miesiąc marzec 2017 r. nastąpi w miesiącu kwietniu 2017 r.

Jak wyliczyć zasiłek stały na miesiąc kwiecień 2017 r.?

Czy w momencie odwieszenia postępowania powinien być wliczany do dochodu kwietniowy zasiłek okresowy?

Jak podejść do zasiłku okresowego w miesiącu kwietniu 2017 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?