Czy zasiłek okresowy przysługuje za niepełny miesiąc, tj. w przeliczeniu na liczbę dni w miesiącu? - OpenLEX

Czy zasiłek okresowy przysługuje za niepełny miesiąc, tj. w przeliczeniu na liczbę dni w miesiącu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zasiłek okresowy jest podzielny na dni?

Otrzymaliśmy notę księgową - refundacja zasiłku okresowego za Pana, który ostatni meldunek ma na terenie naszej gminy, natomiast po opuszczeniu ZK złożył wniosek o pomoc w innym ośrodku w gminie Y. Otrzymaliśmy wywiad środowiskowy wraz z wydaną decyzją przyznającą zasiłek okresowy za m-c sierpień - 124,30 zł, za wrzesień 350,50 zł. Zasiłek okresowy za sierpień został podzielony na dni i wypłacony za 11 dni, ponieważ Pan opuścił ZK w dniu 20.08.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX