Czy zasięg oddziaływania to miejsce podłączenia zakładowej kanalizacji do kanalizacji odbiorcy czy również cały zakład jako miejsce powstawania ścieków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wprowadzający ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji innego podmiotu musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Ścieki są z Zakładu odprowadzane przez szczelną zakładową kanalizację poprzez studzienkę kanalizacyjną do kanalizacji innego podmiotu.

Czy zasięg oddziaływania to miejsce podłączenia zakładowej kanalizacji do kanalizacji odbiorcy czy również cały zakład jako miejsce powstawania ścieków?

Na jakiej podstawie Wody Polskie wymagają zaznaczenia całego zakładu jako miejsca planowanego korzystania z wód, skoro ścieki są odprowadzane szczelną kanalizacją zakładową do miejsca włączenia do kanalizacji innego podmiotu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX