Czy zasadne jest wydanie decyzji uchylającej decyzję dotychczasową i odmowa przyznania prawa do świadczeń rodzinnych? - OpenLEX

Czy zasadne jest wydanie decyzji uchylającej decyzję dotychczasową i odmowa przyznania prawa do świadczeń rodzinnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kobiecie przyznano prawo do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 z zastosowaniem mechanizmu zł za zł.

Weryfikując wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2021/2022 okazało się, że córka kobiety podjęła zatrudnienie dnia 01.09.2020 r., które trwa do dnia dzisiejszego. Fakt ten, nie został zgłoszony przez kobietę, ani też nie był znany organowi w dniu wydania decyzji.

Jaką należy wydać decyzję po wznowieniu postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX