Czy zasadne jest wydanie decyzji o odstąpieniu żądania zwrotu należności z tytułu zastępczo poniesionych przez gminę opłat za pobyt mieszkańca w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Panu została wydana decyzja o opłacie zastępczo wniesionej przez gminę. Pan zwrócił się z wnioskiem o umorzenie kwoty wniesionej zastępczo przez gminę. Kierownik przychylił się do wniosku Pana.

Jaką decyzję należy teraz wydać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX