Czy zasadne jest kontynuowanie wypłacania zasiłku stałego pomimo tego, że upłynęła ważność orzeczenia o niepełnosprawności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zasadne jest kontynuowanie wypłacania zasiłku stałego pomimo tego, że orzeczenie o niepełnosprawności skończyło swoja ważność 30.06.2020 roku?

Należy nadmienić, że osoba wystąpiła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z wnioskiem o wydanie nowego orzeczenia, jednak zaniedbał procedurę pomimo, że był regularnie informowany o obowiązku uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do wydania orzeczenia. Wniosek został pozostawiony bez rozpoznania przez PCPR z powodu nieuzupełnienia dokumentacji medycznej.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access