Czy zasadne będzie wszczęcie postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń? - OpenLEX

Czy zasadne będzie wszczęcie postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2019 r.

PYTANIE

Na okres zasiłkowy 2017/2018 przyznano świadczenie wychowawcze decyzją z października 2017 r. W sierpniu 2018 r. wszczęto postępowanie administracyjne w celu przeliczenia dochodu. Dochód nie przekroczył kryterium dochodowego. W styczniu 2019 r. wyszedł na jaw fakt, że trzeba ponownie przeliczyć dochód do ww. decyzji.

Czy robię wszczęcie postępowania administracyjnego czy wznowienia wszczęcia administracyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX