Czy zasadne będzie uchylenie prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie art. 16 ust. 6 u.p.p.w.d. w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2022 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na jakie artykuły z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, OPS ma się powołać przy uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze na cały okres zasiłkowy 2021/2022, gdy Wojewoda stwierdził, że we wskazanym okresie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wystosował informację do tutejszej Instytucji w sierpniu 2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX