Czy zasadne będzie opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, gdy strona spełnia przesłanki do świadczenia pielęgnacyjnego i nie ma wymaganego okresu ubezpieczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne nabyła prawo do renty rodzinnej z ZUS. Nie ma zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego (potwierdzone przez ZUS).

Czy za osobę nadal należy płacić składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe?

Nie ma wymaganego okresu ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX