Czy Zarządzający SSE w przypadku otrzymania wniosku o wydanie decyzji inwestycji realizowanej głównie na terenie SSE, ale... - OpenLEX

Czy Zarządzający SSE w przypadku otrzymania wniosku o wydanie decyzji inwestycji realizowanej głównie na terenie SSE, ale również na obszarze, na którym kompetentny jest wyższy organ może wydać decyzję na cały zakres inwestycji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Jędrzejczak-Syrek Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2015 r.

PYTANIE

Inwestycja: budowa obiektów przemysłowych na terenie SSE (60%), województwa (20%) oraz pasa morskiego (20%).

Czy Zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną posiadając zgodę organu (np. Prezydent Miasta) wydającego decyzje pozwolenia na budowę na jego obszarze, w przypadku otrzymania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji realizowanej głównie na terenie SSE, ale również na obszarze, na którym kompetentny jest wyższy organ (tj. Wojewoda lub Urząd Morski) może wydać decyzję na cały zakres inwestycji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX