Czy zarządca sukcesyjny przedsiębiorcy jest uprawniony do rozwiązania umowy rachunku bankowego zmarłego przedsiębiorcy? - OpenLEX

Czy zarządca sukcesyjny przedsiębiorcy jest uprawniony do rozwiązania umowy rachunku bankowego zmarłego przedsiębiorcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zarządca sukcesyjny przedsiębiorcy - osoby fizycznej podlegającej wpisowi do CEiDG, ustanowiony zgodnie z ustawą z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, jest uprawniony do rozwiązania umowy rachunku bankowego zmarłego przedsiębiorcy, tj. rachunku firmowego tego przedsiębiorcy, bez potrzeby uzyskania zgody właścicieli przedsiębiorstwa w spadku? Czy czynność ta mieści się w zakresie zwykłego zarządu, czy też zamknięcie rachunku bankowego należy zaliczyć do czynności przekraczających zwykły zarząd? Ewentualnie, czy przepis art. 59c ust. 2 ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) – dalej Pr. bank., stanowi samodzielną podstawę do rozwiązania umowy rachunku firmowego zmarłego przedsiębiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX