Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zarząd spółki komunalnej sp. z o.o. (100% udziałów ma gmina) ma obowiązek sporządzić sprawozdanie z działalności wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym?

Jesteśmy małą jednostką – nasze sumy wynoszą:

a) 42.000.000 zł aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 26.000.000 zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 160 osób – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.

Czy istnieją przesłanki zwalniające zarząd spółki z obowiązku sporządzania sprawozdania z działalności i kto zatwierdza brak takiego obowiązku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?