Czy zapłata/zwrot przez sprzedawcę należności wynikającej z wystawionej przez niego korekty faktury in minus wpływa na sposób... - OpenLEX

Czy zapłata/zwrot przez sprzedawcę należności wynikającej z wystawionej przez niego korekty faktury in minus wpływa na sposób rozliczenia korekty w JPK?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zapłata faktury sprzedaży korygującej in minus ma wpływ na okres umieszczenia jej w JPK u sprzedawcy? Czy uzgodnienie okresu rozliczenia w JPK z odbiorcą faktury korygującej jest podstawą do wciągnięcia jej do JPK czy dodatkowo należy uregulować płatność?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX