Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na handlu towarami (auta). Sprzedał w ramach WDT auto do Niemiec. Kontrahent odebrał auto w dniu 5 marca, podatnik wystawił fakturę sprzedaży w dniu 7 marca, a płatność za auto wpłynęła 4 marca. Umowa z kontrahentem przewiduje, że zakończenie dostawy, tj. data odbioru towaru przez kontrahenta jest momentem przeniesienia własności towaru.

Który moment należy uznać za datę dostawy?

Który moment jest datą uznania sprzedaży za przychód?

Z jakiego dnia należy przyjąć kurs do przeliczenia faktury wyrażonej w walucie obcej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?