Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka X ma podpisaną umowę na usługi transportowe z podmiotem Y, paliwo nabywane jest od spółki Z. Fakturę za paliwo dla spółki X wystawia spółka Z, natomiast zapłaty dokonuje spółka Y. Następnie przy rozliczeniu za usługi transportowe miedzy X a Y, kompensatą potrącana jest zapłata za paliwo jaką dokonała spółka Y na rzecz podmiotu Z.

Czy takiego typu nabycie, gdzie spółka X nie płaci bezpośrednio spółce Z za nabycie paliwa daje prawo do odliczenia VAT wynikających kwot z faktur?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?