Czy zapłata podatku od nieruchomości przez inny podmiot prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, w sytuacji gdy kwota podatku przekracza 1000 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dokonana przez inny podmiot - Spółkę wpłata w imieniu podatnika powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tego podatnika?

Spółka dokonuje zapłaty podatku od nieruchomości w tytule wpłaty wskazuje nr decyzji podatkowej podatnika i jego imię i nazwisko oraz rok i ratę podatku. Kwota ta przewyższa 1.000,zł. Podatnikiem podatku od gruntów zajętych pod działalności gospodarczą jest właściciel, od budowli podatnikiem jest spółka.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX