Czy zapłata kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia zawsze obliguje zamawiającego do wykluczenia wykonawcy w innym postępowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zapłata kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia zawsze obliguje zamawiającego do wykluczenia wykonawcy w innym postępowaniu na podstawie przesłanki wskazanej w dokumentacji - art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX