Czy zapisy zawarte w planie ochrony parku krajobrazowego są przepisem prawa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zapisy zawarte w planie ochrony parku krajobrazowego są przepisem prawa?

Rozporządzenie Nr 3/06 Wojewody Podlaskiego z 23.05.2006 r. w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Plan Ochrony ... jest załącznikiem do ww. rozporządzenia.

Czy powołany Park działa na podstawie wyłącznie rozporządzenia czy też planu ochrony?

Są 3 urzędowe dokumenty w obrocie prawnym i czy stanowią one akty prawa miejscowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX