Czy zapisy w ustawie Prawo budowlane, dotyczące dróg, mają zastosowanie do dróg wewnętrznych, będących własnością gminy i będących w zarządzie gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zapisy w ustawie z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud., dotyczące dróg, mają zastosowanie do dróg wewnętrznych, będących własnością gminy i będących w zarządzie gminy?

Droga dostępna dla wszystkich i użytkowana przez ogół mieszkańców.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX