Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pepol Marek
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o., której sprawozdanie finansowe podlega badaniu podpisała umowę dzierżawy na urządzenie techniczne tj. mieszalnik manualny, w której występuje jako dzierżawca. W umowie tej jest zapis "dzierżawca może zakupić uprzednio przekazany mieszalnik jednak nie wcześniej niż po upływie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściciela".

Czy taki zapis w umowie przesądza, że z punktu widzenia ustawy o rachunkowości należy traktować ją jak leasing finansowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?