Czy zapis w regulaminie pracy określający, że tygodniowy czas pracy pracowników łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym, jest wystarczający?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca, za zgodą działających związków zawodowych w firmie, podwyższył w roku kalendarzowym limit godzin nadliczbowych ze 150 godzin na 416 godzin. W związku z tym w regulaminie pracy jest taki zapis:

"Tygodniowy czas pracy pracowników łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Przyjmuje się, że średnio pięciodniowy czas pracy. Powyższe ograniczenie nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy".

W firmie obowiązuje trzymiesięczny okres rozliczeniowy, dniem ustalonym jest sobota.

Czy ten zapis w regulaminie pracy jest prawidłowy, który to pozwala pracodawcy na zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX