Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Treść § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742) - dalej r.w.s.m.o. dopuszcza możliwość magazynowania wybranych rodzajów odpadów luzem – w pryzmach lub w stosach, bądź też w postaci zbelowanej. Ale w takich sytuacjach rozporządzenie zastrzega, że miejsce magazynowania takich odpadów musi mieć postać wydzielonych – za pomocą pionowych ścian boksów lub wydzielonych sektorów.

Nie jest jednak do końca jasne, czy zapis mówiący o konieczności wydzielenia za pomocą pionowych ścian dotyczy tylko boksów, czy te wydzielone sektory również muszą mieć pionowe ściany ograniczające przestrzeń danego sektora?

Powyższe zapytanie jest o tyle ważne, że przed tut. organem prowadzona jest sprawa, w ramach której firma magazynuje odpady (stanowiące domieszki do mas formiercznych przy produkcji ceramiki) w stosach (pryzmach) na placu magazynowym. Jakkolwiek odpady są magazynowane selektywnie (tj. w oddzielnych pryzmach wykluczających możliwość ich zmieszania się), to jednak poszczególne "sektory" magazynowania tych odpadów nie są oddzielone od siebie pionowymi przegrodami.

Czy taka forma magazynowania odpadów byłaby zgodna z w/w zapisem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?