Czy zapewnienie niepełnosprawnemu pracownikowi wózka inwalidzkiego na stanowisku pracy, stanowi dla niego przychód podatkowy? - OpenLEX

Czy zapewnienie niepełnosprawnemu pracownikowi wózka inwalidzkiego na stanowisku pracy, stanowi dla niego przychód podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zatrudniamy osobę niepełnosprawną z pierwszym stopniem niepełnosprawności, osoba zatrudniona ta zatrudniona jest na stanowisku programisty, porusza się naprzemiennie o kulach i na wózku inwalidzkim. Do tej pory osoba ta używała własnego wózka inwalidzkiego, jako wyposażenia stanowiska pracy. Wózek ten jednak uległ zniszczeniu i chcielibyśmy zakupić tej osobie wózek inwalidzki, jako wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, gdyż art. 4 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mówi iż, firma może zatrudnić osobę niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności pod warunkiem przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Czy zakup wózka dla tej osoby będzie zakwalifikowany jako przychód i opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizyczny?

Nadmieniamy, że po ewentualnym zakończeniu stosunku pracy osoba będzie musiała zwrócić ww. wyposażenie a firma ewentualnie może dokonać jego sprzedaży.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?