Czy zamieszczenie informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w protokole otwarcia ofert jest wystarczające,... - OpenLEX

Czy zamieszczenie informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w protokole otwarcia ofert jest wystarczające, jeżeli komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się elektronicznie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wystarczające będzie, jeżeli informacja o  kwocie, jaką  zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wskazana zostanie w dniu otwarcia ofert w informacji z ich otwarcia?

Zaznaczyć należy, że komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, który  składa ofertę jest elektroniczna,  nie online.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?