Czy zamieszczenie informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w SWZ oraz jej udostępnienie już po wszczęciu postępowania jest prawidłowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 222 ust. 4 p.z.p. zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Co to znaczy najpóźniej przed otwarciem ofert w tym wypadku? Czy zamieszczenie takiej kwoty w SWZ oraz jej udostępnienie już po wszczęciu postępowania jest prawidłowe?

To także jest przed otwarciem ofert, niemniej ma wpływ na rzetelne przygotowanie oferty przez wykonawcę. Wykonawca znając tą kwotę może tak skalkulować ofertę, aby nie została ona odrzucona ze względu na wysokość kwoty, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania. Jak to się ma do zasady konkurencyjności? Najpóźniej, czyli kiedy? Czy ustawodawca miał tutaj na myśli tą przestrzeń czasową po terminie składania a przed otwarciem ofert? Komentarz do ustawy wskazuje, że "(...) Jeszcze przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania powinna znaleźć się informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 222 ust. 4 p.z.p.)".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX