Czy zamawiający w sytuacji wystąpienia rozbieżności między wzorem karty gwarancyjnej i wzorem umowy w zakresie kar umownych, może przed podpisaniem umowy ujednolicić te kary przyjmując wyższą z nich jako właściwą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2013 r.

PYTANIE

W wzorze umowy załączonym do SIWZ Zamawiający określił kary umowne, które różniły się od kar zawartych we wzorze karty gwarancyjnej również załączonej do SIWZ - wystąpiła rozbieżność.

Czy Zamawiający przed podpisaniem umowy ma prawo zmodyfikować (tj. ujednolicić kary umowne) przyjmując wyższą z zapisanych kar jako obowiązującą?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access